×
home licytacje kancelaria do pobrania zakres działania kontakt
☰ ZOBACZ MENU

Zakres działania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Piotr Grochulski jest właściwy do prowadzenia spraw na obszarze miasta Bytom.

Zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, przy czym Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

W zakresie egzekucji z nieruchomości, wydania nieruchomości, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości, opróżnienia pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy ( eksmisja ) oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.